ADAPTAČNÍ SKUPINA pro ukrajinské studenty ve věku 15 – 16 let