INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE ZÁJEMCŮ O STUDIUM V 1. ROČNÍKU NA ČESKÉ SŠ