Co děláme a komu nabízíme podporu?

Podpora nově příchozích z Ukrajiny (služby, aktivity, informace, užitečné odkazy)

Підтримка новоприбулих з України (послуги, заходи, інформація, корисні посилання)

Для новоприбулих
з України
Pro školy
Pro veřejnost

Co děláme a komu nabízíme podporu?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost se snažíme podpořit otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností.

Formulář pro zájemce o poradenství
27.9.2022

Kluby pro děti a dospělé z Prahy 3
6.9.2022

Hledáme lektora/lektorku přípravného kurzu k maturitě z ČJL pro vícejazyčné žáky…
6.9.2022

Kraje jsou v realizaci podpory vícejazyčných žáků klíčové stejně jako samotné školy…
5.9.2022

Ukrajinské děti míří do českých škol. Jsme připraveni?
29.8.2022

Musí ukrajinské děti chodit v Česku do školy? Ano, musí!
18.7.2022

Registrace do ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole “Česky levou zad…

#JAKOTY


Všichni občas vnímáme ostatní lidi skrze předsudky nebo zažité stereotypy.

Pod heslem #JakoTy probíjá od října 2021 na sociálních sítích METY (na Instagramu, TikTokuFacebooku) kampaň s výzvou nahlédnout a zajímat se, jak to lidé s odlišnými kořeny mohou mít.

Na webu JAKOTY.CZ se můžete podívat na 6 videospotů, které ukazují, že realita lidí původem z ciziny a s odlišnými kořeny je mnohem rozmanitější, než jsou stereotypy, které o nich kolují. A že kořeny sice v životě každého nějakou roli hrají, ale není to to jediné, co nás určuje a směřuje.

Od února 2022 probíhá na sociálních sítích METY interaktivní část kampaně, na které spolupracují protagonisté kampaně #JakoTy.

Seznamte se s Baďou

Přidejte se a pomáhejte