Co děláme? A komu pomáháme?

Podporujeme děti a žáky
s odlišným mateřským jazykem
a jejich učitele

Co děláme? A komu pomáháme?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé.

Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky.

Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál.

Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

23.10.2020
Korona krize - změny, doporučení
20.10.2020

Přidejte se k dobrovolníkům METY!
14.10.2020
Nová omezení v oblasti školství platná od 14. 10…

Praktický rádce

Practical guide

Cẩm nang thực hành

Практичный советник

دليل عم ي ل

Dvojjazyční asistenti pedagoga

Přidejte se a pomáhejte

Chci novinky do e-mailu
Chci být dobrovolníkem
Chci podpořit METU

Partnerství
a spolupráce