Co děláme? A komu pomáháme?

Co děláme? A komu pomáháme?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Kalendář akcí

1.10.2021 Kampaň #JakoTy běží!
Facebook, Instagram a TikTok
25.10.2021 Kurz lektorských dovedností
META, o.p.s. Žerotínova 35, Praha 3
4.11.2021 Čtenářská tvořivá dílna: Strašidelná chůva
Vozovna, pobočka MKP, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
6.11.2021 Čtenářské tvořivé dílny 6. a 13. 11., 4. 12. 2021
pobočka MKP Sedmička, Tusarova 429/35, Praha 7
20.10.2021

Online diskuze "Dvojjazyčné asistentky a asistenti pedagoga aneb jeden jazyk nestač…
13.10.2021

Kurz českého jazyka „Čeština po škole"
6.10.2021

Přidejte se k dobrovolníkům METY!
20.9.2021

Pojď s námi tvořit workshopy pro žáky ZŠ a SŠ!
15.9.2021

Spouštíme online kurz češtiny pro dospělé začátečníky
9.9.2021

Zrušení konzultačních hodin 13. 9., 23. 9. a 24. 9.

#JAKOTY


Všichni občas vnímáme ostatní lidi skrze předsudky nebo zažité stereotypy.

Pod heslem #JakoTy probíjá od října 2021 na sociálních sítích METY (na Instagramu, TikTokuFacebooku) kampaň s výzvou nahlédnout a zajímat se, jak to lidé s odlišnými kořeny mohou mít.

Během následujících 2 měsíců se můžete těšit na 6 videospotů, které ukáží, že realita lidí původem z ciziny a s odlišnými kořeny je mnohem rozmanitější, než jsou stereotypy, které o nich kolují.

Více se dozvíte na webu JAKOTY.CZ

Aktuální spot: Sabir

Přidejte se a pomáhejte