Co děláme? A komu pomáháme?

Podporujeme děti a žáky
s odlišným mateřským jazykem
a jejich učitele

Co děláme? A komu pomáháme?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé.

Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky.

Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál.

Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

24.9.2020
Zveřejněn článek "Maturita z češtiny počítá jen …
24.9.2020

Konzultační hodiny pro poradenství ve vzdělávání pokračují
21.9.2020
Otevřený dopis META, o.p.s. k novele inkluze

Praktický rádce

Practical guide

Cẩm nang thực hành

Практичный советник

دليل عم ي ل

Příběhy a inspirace

Dvojjazyční asistenti pedagoga

Asistent pedagoga hraje při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem důležitou roli. Navíc, pokud mluví asistent stejnou řečí jako děti a žáci s OMJ, může to proces vzdělávání usnadnit. Proto jsme vytvořili koncept dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP). Vzdělávání DAP a podpoře škol při jejich zapojování do vzdělávání dětí a žáků s OMJ se věnujeme od roku 2012.

Dvojjazyční asistenti pedagoga

Přidejte se a pomáhejte

Chci novinky do e-mailu
Chci být dobrovolníkem
Chci podpořit METU

Partnerství
a spolupráce