Znalost češtiny je základním předpokladem akademického úspěchu