V Základní škole Jeseniova pomáhají dvě dvojjazyčné asistentky