Talent a píle dětem s odlišným mateřským jazykem nestačí, bez výuky češtiny se neobejdou