Záznam panelové diskuze: Základkou to nekončí – pokračujme na střední!