Panelová diskuze: Jak podpořit žáky s OMJ při zvládnutí ZŠ a pokračování ve vzdělávání