Jak podporovat školní úspěšnost žáků s OMJ aneb co přinesla říjnová mezinárodní konference