3. a 11. února probíhají informační schůzky pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem