Důležitá změna při podávání žádostí o nostrifikaci