Článek Michaely Jiroutové: Distanční výuka znesnadňuje (nejen) přípravu středoškoláků s OMJ k maturitě