7. dubna organizujeme kurz: Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání