Co děláme a komu nabízíme podporu?

Podpora nově příchozích z Ukrajiny (služby, aktivity, informace, užitečné odkazy)

Підтримка новоприбулих з України (послуги, заходи, інформація, корисні посилання)

Для новоприбулих
з України
Pro školy
Pro veřejnost

Co děláme a komu nabízíme podporu?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost se snažíme podpořit otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností.

Formulář pro zájemce o poradenství
18.7.2022

Registrace do ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole “Česky levou zad…
1.7.2022

Děti z Ukrajiny v českých školách jsou příležitost pro dlouho potřebné změny…
29.6.2022

Po zavedení jazykové přípravy na ZŠ přichází změna na SŠ - bude to stačit?…
27.6.2022

Dobrodružné výpravy po Žižkově
20.6.2022

Workshop: Nově příchozí mladí lidé s jazykovou bariérou: jak pracovat společně a po…
16.6.2022

Hledáme kolegyni či kolegu na pozici projektový manažer

#JAKOTY


Všichni občas vnímáme ostatní lidi skrze předsudky nebo zažité stereotypy.

Pod heslem #JakoTy probíjá od října 2021 na sociálních sítích METY (na Instagramu, TikTokuFacebooku) kampaň s výzvou nahlédnout a zajímat se, jak to lidé s odlišnými kořeny mohou mít.

Na webu JAKOTY.CZ se můžete podívat na 6 videospotů, které ukazují, že realita lidí původem z ciziny a s odlišnými kořeny je mnohem rozmanitější, než jsou stereotypy, které o nich kolují. A že kořeny sice v životě každého nějakou roli hrají, ale není to to jediné, co nás určuje a směřuje.

Od února 2022 probíhá na sociálních sítích METY interaktivní část kampaně, na které spolupracují protagonisté kampaně #JakoTy.

Seznamte se s Baďou

Přidejte se a pomáhejte