Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022