Zeširoka o dětech s OMJ na květnové mezinárodní konferenci …META