NPI ČR zajistilo překlad harmonogramu uvolňování mimořádných opatření ve školství