Online informační setkání: Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ