Co děláme a komu nabízíme podporu?

Podpora nově příchozích z Ukrajiny (služby, aktivity, informace, užitečné odkazy)

Підтримка новоприбулих з України (послуги, заходи, інформація, корисні посилання)

Для новоприбулих
з України
Pro školy

Co děláme a komu nabízíme podporu?

Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáháme zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízíme semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které reflektují potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjí jejich potenciál. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost se snažíme podpořit otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností.

Formulář pro zájemce o poradenství
28.11.2023

Online setkání pro ukrajinské asistentky pedagoga
27.11.2023

Bezplatná online schůzka: Výběr střední školy v ČR a přijímací řízení v roce 2024…
16.11.2023

Poslední volná místa v kurzu pro sociální pracovníky: Specifika sociální práce s mi…
24.10.2023

Rozšířili a upravili jsme pro vás web k učebnicím ceskylevouzadni.cz
21.9.2023

Konference "Cítit se ve škole dobře aneb Wellbeing jako základ vzdělávání nejen víc…
18.9.2023

Otevřeli jsme registrace do kurzů češtiny pro děti a mládež!
Všem žákům základních a středních škol i samoukům, kteří začínají s češtinou, a vyučujícím češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nabízíme využití online výukové platformy Levou zadní online (LZO). Zaregistrujte se a začněte používat LZO již dnes. V platformě je vám zdarma k dispozici obsáhlá sada pracovních a metodických listů ke stažení, online cvičení a testů, výkladových gramatických videí a dalších výukových materiálů připravených pro práci ve třídě, nebo i v režimu e-learningu pro samouky. Více o platformě Levou zadní online najdete zde.

Školní rok

Přidejte se a pomáhejte