Zvyšování jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ a jejich rodičů