Z kapacitních důvodů dočasně pozastavujeme přijímání nových klientů do služby sociálního poradenství.