LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY pro děti s OMJ před nástupem na střední školu nebo do deváté třídy ZŠ