Letní intenzivní kurz češtiny pro děti s OMJ (7-13 let)