What are we doing? Who do we help?

Podpora nově příchozích z Ukrajiny (služby, aktivity, informace, užitečné odkazy)

Підтримка новоприбулих з України (послуги, заходи, інформація, корисні посилання)

Для новоприбулих
з України
Pro školy

What are we doing? Who do we help?

We help parents with migration experience and their children to orientate themselves in the Czech education system and in their integration into society. We offer courses in Czech as a second (foreign) language for children and adults.

We provide teachers and schools with educational counselling for children who have no or sufficient knowledge of Czech. We offer seminars, methodological support and teaching materials.

We propose and promote systemic changes that reflect the needs of schools and children with different mother tongues and develop their potential.

Through activities for the public, we facilitate understanding between foreigners and the majority society.

Formulář pro zájemce o poradenství

Kalendář akcí

22. 11. 2023, 16:00 – 17:30 Tvořivá dílna - Strašidelný les
Pobočka MKP Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3
28.7.2023

Registration for the one-year preparatory program “Česky levou zadní” is open …
24.4.2023

Information on admission to High Schools (SŠ): enrollment form and the 2nd rou…
21.12.2022

Online informational sessions for parents in January: Сhoosing a High School i…
15.12.2022

Social counselling closed during Christmas
1.10.2022

On 3rd and 4th October 2022, services for foreigners are not provided for oper…
27.9.2022

Clubs for children and adults from Prague 3
Všem žákům základních a středních škol i samoukům, kteří začínají s češtinou, a vyučujícím češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nabízíme využití online výukové platformy Levou zadní online (LZO). Zaregistrujte se a začněte používat LZO již dnes. V platformě je vám zdarma k dispozici obsáhlá sada pracovních a metodických listů ke stažení, online cvičení a testů, výkladových gramatických videí a dalších výukových materiálů připravených pro práci ve třídě, nebo i v režimu e-learningu pro samouky. Více o platformě Levou zadní online najdete zde.

Školní rok

I want to support META